OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

  • A. 
   10 nước Đông Nam Á tham gia vào tổ chức năm 1999.   
  • B. 
   Vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết năm 1989.
  • C. 
   Việt Nam gia nhập vào tổ chức năm 1995.       
  • D. 
   Hiệp ước Ba-li được kí kết năm 1976.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199949

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON