ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo "Phương án Maobatton",  Ấn Độ đã bị chia cắt thành những quốc gia nào sau đây?

  • A. 
   Ấn Độ và Bănglađét.      
  • B. 
   Pakixtan và Nepan.   
  • C. 
   Ấn Độ và Pakixtan.  
  • D. 
   Bănglađét và Pakixtan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199946

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF