OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Chiến tranh lạnh kết thúc?

  • A. 
   Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12-1989).
  • B. 
   Định ước Henxinki năm 1975.
  • C. 
   Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.           
  • D. 
   Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10-1991).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199958

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF