ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Vai trò điều tiết kinh tế có hiệu quả của nhà nước.
  • B. 
   Các công ti, tập đoàn tư bản có sức sản xuất và cạnh tranh hiệu quả.
  • C. 
   Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ của cộng đồng các nước châu Âu (EC).  
  • D. 
   Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199936

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF