OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội đồng Bảo an có vai trò như thế nào trong tổ chức Liên hợp quốc?

  • A. 
   Giữ vai trò cố vấn.     
  • B. 
   Là quan sát viên.
  • C. 
   Phải phục tùng Đại hội đồng. 
  • D. 
   Giữ vai trò trọng yếu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199940

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON