OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai xuất phát

  • A. 
   muốn tiêu diệt Liên Xô và các nước XHCN.  
  • B. 
   muốn nô dịch các nước Đồng minh.
  • C. 
   từ tham vọng mở rộng thuộc địa của mình.    
  • D. 
   từ tham vọng làm bá chủ thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199951

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON