OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhật Bản trở thành siêu cường tài chính số 1 của thế giới

  • A. 
   nữa sau những năm 70 của thế kỷ XX.  
  • B. 
   đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX.
  • C. 
   đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX. 
  • D. 
   từ nữa sau những năm 80 của thế kỷ XX.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199934

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF