ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào sau đây không thuộc những biến đổi cơ bản của các nước Đông Bắc Á sau năm 1945?

  • A. 
   Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.
  • B. 
   Một số nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.
  • C. 
   Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa.    
  • D. 
   Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199943

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON