OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều kiện khách quan thuận lợi đối với cuộc đấu tranh giành độc lập ở các nước Đông Nam Á vào giữa tháng 8-1945 là gì?

  • A. 
   Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.
  • B. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
  • C. 
   Quân Đồng minh tiến công mạnh mẽ vào các vị trí của quân đội Nhật.
  • D. 
   Quân Đồng minh đánh thắng phát xít Đức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199953

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON