OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phan Châu Trinh chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường nào?

  • A. 
   Đưa thanh niên sang Nhật Bản để học tập.   
  • B. 
   Bạo lực vũ trang để giành độc lập.
  • C. 
   Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.   
  • D. 
   Cải cách kinh tế, xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199954

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF