OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi" vì

  • A. 
   châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".     
  • B. 
   tất cả các nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.
  • C. 
   có 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.       
  • D. 
   phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199950

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON