OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thời cơ “ngàn năm có một” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tồn tại trong khoảng thời gian nào?

  • A. 
   Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
  • B. 
   Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
  • C. 
   Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
  • D. 
   Từ trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thời cơ “ngàn năm có một” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 được xác định trong khoảng thời gian: Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh đến trước khi quân đội Đồng Minh vào Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210328

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON