ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chủ trương thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được nêu ra trong sự kiện nào?

  • A. 
   Đại hội Quốc dân ở Tân Trào.
  • B. 
   Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào.
  • C. 
   Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6.
  • D. 
   Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210325

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF