ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trật tự thế giới mới được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai  là

  • A. 
    thế giới đa cực.
  • B. 
   thế giới đơn cực.
  • C. 
   thế giới hai cực Ianta.
  • D. 
   thế giới đơn cực nhiều trung tâm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội nghị I-an-ta là một "Hội nghị lịch sử " vì: Hội nghị đã thông qua những quyết định quan trọng trong việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ, hình thành một trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai mà lịch sử thường gọi là "Trật tự hai cực I-an-ta" đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210349

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF