ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành một hệ thống trên thế giới?

  • A. 
   Thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Châu Phi.
  • B. 
   Thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.
  • C. 
   Thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu.
  • D. 
   Thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc  ở khu vực Mỹ Latinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giải chi tiết: Với thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu, chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước trở thành một hệ thống thế giới. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949) đã nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210347

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF