OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước Hoa- Pháp ảnh hưởng đến nước ta là

  • A. 
   Quân Trung Hoa Dân quốc hợp tác với quân Pháp để giải giáp quân Nhật .
  • B. 
   Quân Pháp vào miền Bắc, Quân Trung Hoa Dân quốc vào miền Nam.
  • C. 
   Quân Pháp vào miền Bắc để giải giáp quân Nhật thay quân Trung Hoa Dân quốc.
  • D. 
   Quân Trung Hoa Dân quốc sẽ giúp quân Pháp đánh miền Bắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiệp ước Hoa- Pháp ảnh hưởng đến nước ta là Quân Pháp vào miền Bắc để giải giáp quân Nhật thay quân Trung Hoa Dân quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210367

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON