ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện sách lược hòa hoãn với Pháp, Hồ Chí Minh đã tiến hành 

  • A. 
   Kí Hiệp định sơ bộ. 
  • B. 
   Kí tạm ước Phôngtennơblô.
  • C. 
   Kí Hiệp định đình chiến.     
  • D. 
   Liên kết với Liên Xô để đối phó.         

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thực hiện sách lược hòa hoãn với Pháp, Hồ Chí Minh đã tiến hành Kí Hiệp định sơ bộ. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210363

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF