ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì?

  • A. 
   Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh báo chí.    
  • B. 
   Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.     
  • C. 
   Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh ngoại giao.   
  • D. 
   Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh nghị trường.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp đấu tranh cơ bản trong cách mạng tháng Tám là cách mạng bạo lực, kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, trong đó lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám, đấu tranh vũ trang đóng vai trò hỗ trợ cho lực lượng chính trị.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210321

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON