OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không đúng với Hiệp định sơ bộ

  • A. 
   Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, nằm trong khối liên hiệp Pháp.
  • B. 
   Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc để giải giáp quân Nhật.
  • C. 
   Quân Pháp dừng mọi hoạt động quân sự và rút khỏi miền Nam trong vòng 5 năm.
  • D. 
   Hai bên ngừng bắn ở Nam Bộ, tạo không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán chính thức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những nội dung của Hiệp định Sơ bộ bao gồm:

  - Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do, có Chính phủ, Nghị viện, quân đội và Tài chính riêng là thành viên của Liên bang Đông Dương nằm trong khối Liên Hiệp Pháp.

  - Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc thayquân Trung Hoa Dân Quốc giải giáp quân Nhật, và số quân này sẽ rút dần trong thời hạn 5 năm.

  - Hai bên ngừng xung đột ở miền Nam, tạo thuận lợi đi đến đàm phán chính thức.

  Đáp án C: Nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam là nội dung của bản Tạm ước (14-9-1946).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210335

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON