OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản của Tạm ước 14/9/1946 là

  • A. 
   Ta nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, chính trị ở Việt Nam.
  • B. 
   Ta nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam.
  • C. 
   Ta nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế để có thêm thời gian củng cố lực lượng.
  • D. 
   Ta nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nội dung cơ bản của Tạm ước 14/9/1946 là ta nhượng thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210332

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON