ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mặt trận Việt Minh có vai trò gì trong cao trào kháng Nhật cứu nước?

  • A. 
   Lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống Nhật giành độc lập dân tộc.
  • B. 
   Phát động và đưa ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
  • C. 
   Lãnh đạo nhân dân đứng lên lật đổ chế độ phong kiến, xây dựng một xã hội mới.
  • D. 
   Tập hợp các lực lượng yêu nước, phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù tiến tới đánh bại chúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A: Phát động và đưa ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là Ban Thường vụ Trung ương đảng.

  - Đáp án B: vai trò của Mặt trận Việt Minh ngay từ khi thành lập đã xác định là đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống kẻ thù chung, phân hóa, cô lập kẻ thù tiến tới đánh bại chúng.

  - Đáp án C: vai trò lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Nhật là vai trò của Đảng Cộn sản.

  - Đáp án D: mục tiêu của cách mạng tháng Tám là đánh đổ phát xít Nhật, giành độc lập dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210326

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF