OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một phong trào thanh niên được phát động trong năm 1965 ở miền Nam?

  • A. 
   Phong trào "Hai giỏi".
  • B. 
   Phong trào "Ba sẵn sàng".
  • C. 
   Phong trào "Năm xung phong".
  • D. 
   Phong trào thi đua đạt danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mĩ".

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 3/1965, hoà nhịp với phong trào "Ba sẵn sàng" của thanh niên miền Bắc, tại Đại hội Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam lần thứ I đã phát động phong trào "Năm xung phong" và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh về chất lượng và số lượng, với những nội dung:

  1. Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch.

  2. Xung phong tòng quân và tham gia du kích chiến tranh.

  3. Xung phong đi dân công và thanh niên xung phong phục vụ tiền tuyến.

  4. Xung phong đấu tranh chính trị và chống bắt lính.

  5. Xung phong sản xuất nông nghiệp trong nông hội.

  Phong trào "Năm xung phong" của thanh niên miền Nam đã tạo nên một sức mạnh vĩ đại, động viên và hiệu triệu thanh niên miền Nam chiến thắng mọi khó khăn gian khổ, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của Mỹ và tay sai, quyết tâm thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210370

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON