OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào buộc Hồ Chí Minh kí với Pháp Tạm ước 14/9/1946

  • A. 
   Pháp ngoan cố không chịu công nhận độc lập của Việt Nam.
  • B. 
   Cuộc đàm phán ở Phôngtennơblô thất bại.
  • C. 
   Pháp lập chính phủ Nam Kì tự trị và tiếp tục gây hấn.
  • D. 
   Hồ Chí Minh đang ở thăm Pháp, cần tạo không khí hòa hoãn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyên nhân buộc Hồ Chí Minh kí với Pháp Tạm ước 14/9/1946 Pháp ngoan cố không chịu công nhận độc lập của Việt Nam.

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210334

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON