ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai cường quốc đã chi phối trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Mỹ và Anh.
  • B. 
   Mỹ và Đức.
  • C. 
   Mỹ và Liên-xô.
  • D. 
   Mỹ và Trung Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội nghị I-an-ta là một "Hội nghị lịch sử " vì Hội nghị đã thông qua những quyết định quan trọng trong việc phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ, hình thành một trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai mà lịch sử thường gọi là "Trật tự hai cực I-an-ta" đứng đầu là Liên Xô và Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210345

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON