ON
ON
YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Nhờ quân sự hóa nền kinh tế.
  • B. 
   Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
  • C. 
   Đất nước không bị chiến tranh tàn phá.
  • D. 
   Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật tiên tiến, hiện đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật tiên tiến, hiện đại vào sản xuất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210339

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON