OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tác dụng của việc kí Hiệp định sơ bộ và Tạm ước năm 1946

  • A. 
   Để tránh đối đầu cùng lúc với nhiều kẻ thù.
  • B. 
   Có thêm thời gian đấu tranh loại bỏ quân Anh khỏi miền Nam.
  • C. 
   Có thêm thời gian củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp.
  • D. 
   Có thêm thời gian đấu tranh loại bỏ quân Trung Hoa Dân quốc khỏi miền Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có thêm thời gian củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210330

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON