OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

  • A. 
   42,5 km/giờ
  • B. 
   41,5 km/giờ
  • C. 
   43,5 km/giờ
  • D. 
   40,5 km/giờ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quãng đường người đó đi bằng ô tô là:

  90 – 5 = 85 (km)

  Vận tốc của ô tô là:

  85 : 2 = 42,5 (km/ giờ)

  Đáp số: 42,5 km/giờ

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269813

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON