OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người đi bộ 15 phút với vận tốc 4,5km/ giờ. Sau đó người đó lên ô tô đi tiếp 1 tiếng 45 phút với vận tốc 48km/ giờ. Hỏi người đó đã đi được quãng đường dài bao nhiêu km?

  • A. 
   85,125km
  • B. 
   86,125km
  • C. 
   87,125km
  • D. 
   84,125km

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đổi 15 phút = 0,25 giờ; 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

  Quãng đường người đó đi bộ là:

     0,25 x 4,5 = 1,125 (km)

  Quãng đường người đó đi ô tô là:

     1,75 x 48 = 84 (km)

  Quãng đường người đó đi là:

     1,125 + 84 = 85,125 (km)

     Đáp số: 85,125km

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269846

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON