OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các số sau: 45687; 87465; 56874; 87456. Số lớn nhất trong các số đã cho là:

  • A. 
   45687 
  • B. 
   87465 
  • C. 
   56874 
  • D. 
   87456 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có các số 45687; 87465; 56874; 87456 đều có năm chữ số.

  Ở hàng phần chục nghìn ta có 4 < 5 < 8 nên hai số 87465; 87456 lớn hơn hai số còn lại.

  Xét hai số 87465; 87456 ta có chữ số ở hàng phần chục nghìn cùng là 8, chữ số ở hàng phần nghìn cùng là 7, chữ số ở hàng phần trăm cùng là 4, ở hàng phần trăm chục có 6 > 5.

  Do đó: 87456 < 87465.

  Vậy ta có 45687 < 56874 < 87456 < 87465.

  Số lớn nhất trong các số đã cho là 87465.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269957

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON