OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số nào là số thập phân?

  • A. 
   0,6 
  • B. 
   0,978 
  • C. 
   35,7 
  • D. 
   Tất cả các đáp án đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.

  Do đó số 0,6; 0,978; 35,7 đều là số thập phân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269859

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON