OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số thích hợp vào chỗ chấm:  9kg4g = ...g

  • A. 
   94 
  • B. 
   904 
  • C. 
   9004 
  • D. 
   9400 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo bảng đơn vị đo khối lượng ta có: 1kg = 1000g nên 9kg = 9000g.

  Do đó: 9kg4g = 9kg + 4g = 9000g + 4g = 9004g.

  Vậy 9kg4g = 9004g.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269888

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON