OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đội công nhân chuyển gạo vào 3 kho. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là 1 giờ 24 phút. Biết thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai gấp 3 lần thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba gấp 2 lần thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai. Tính tổng thời gian chuyển gạo vào 3 kho.

  • A. 
   14 giờ 
  • B. 
   13 giờ 50 phút 
  • C. 
   12 giờ 36 phút 
  • D. 
   8 giờ 24 phút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai là:

  1 giờ 24 phút × 3 = 3 giờ 72 phút = 4 giờ 12 phút

  Thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba là:

  4 giờ 12 phút × 2 = 8 giờ 24 phút

  Tổng thời gian chuyển gạo vào cả 3 kho là:

  1 giờ 24 phút + 4 giờ 12 phút + 8 giờ 24 phút = 13 giờ 60 phút = 14 giờ

  Đáp số: 14 giờ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269926

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON