OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người thợ làm một sản phẩm hết 2 giờ 25 phút. Hỏi người đó làm 8 sản phẩm như thể hết bao nhiêu thời gian?

  • A. 
   16 giờ 25 phút 
  • B. 
   17 giờ 40 phút 
  • C. 
   18 giờ 20 phút 
  • D. 
   19 giờ 20 phút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Người đó làm 8 sản phẩm như thể hết số thời gian là:

  2 giờ 25 phút × 8 = 16 giờ 200 phút = 19 giờ 20 phút

  Đáp số: 19 giờ 20 phút.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269921

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON