OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số 248503 được đọc là:

  • A. 
   Hai bốn tám nghìn năm linh ba 
  • B. 
   Hai trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm linh ba 
  • C. 
   Hai triệu bốn mươi tám nghìn năm trăm linh ba 
  • D. 
   Hai mươi bốn triệu tám nghìn năm trăm linh ba 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số 248503 được đọc là hai trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm linh ba.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269944

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON