OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 24cm. Người ta cắt đi một phần gỗ cũng có dạng hình lập phương có cạnh bằng nửa cạnh khối đó. Mỗi xăng-ti-mét khối gỗ nặng 0,75 gam. Vậy phần gỗ còn lại nặng bao nhiêu kg.

  • A. 
   8,072kg 
  • B. 
   9,072kg 
  • C. 
   9,172kg 
  • D. 
   8,172kg 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ dài cạnh của khối gỗ đã cắt đi là:

  24 : 2 = 12 (cm)

  Thể tích khối gỗ ban đầu là:

  24 x 24 x 24 = 13824 (cm3)

  Thể tích khối gỗ đã cắt đi là:

  12 x 12 x 12 = 1728 (cm3)

  Thể tích khối gỗ còn lại là:

  13824 - 1728 = 12096 (cm3)

  Cân nặng khối gỗ còn lại là:

  0,75 x 12096 = 9072 (g)

  9071g = 9,072kg

  Đáp số: 9,072kg 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269916

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON