OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn đáp án đúng nhất: Cho số \(\overline {81{\rm{x}}}\). Tìm chữ số x để được số chia hết cho cả 3 và 5 là:

  • A. 
    0 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
   0; 5 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để số \(\overline {81{\rm{x}}}\) chia hết cho 5 thì x = 0 hoặc x = 5.

  Với x = 0 ta có số 810. Số 810 có tổng các chữ số là 8 + 1 + 0 = 9.

  Mà 9 chia hết cho 3. Do đó số 810 chia hết cho 3.

  Với x = 5 ta có số 815. Số 815 có tổng các chữ số là 8 + 1 + 5 = 14.

  Mà 14 không chia hết cho 3. Do đó số 815 không chia hết cho 3.

  Vậy để số \(\overline {81{\rm{x}}}\) chia hết cho cả 3 và 5 thì x = 0.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269961

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON