OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ trống: Từ các chữ số 2; 3; 4; 5 ta viết được tất cả .... số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số.

  • A. 
    24 
  • B. 
   22 
  • C. 
    25 
  • D. 
   23 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cứ một trong bốn chữ số đã cho nằm ở phần nguyên ta viết được 6 số thập phân gồm đủ bốn chữ số đã cho mà phần thập có ba chữ số.

  Ví dụ khi chữ số 2 đứng ở phần nguyên thì 3 chữ số còn lại đứng ở phần thập phân: 2,345; 2,354; 2,435; 2,453; 2,534; 2,543.

  Do đó ta viết được tất cả số số thập phân là:

  6 x 4 = 24 (số)

  Vậy số cần điền vào ô trống là 24.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269869

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON