OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 36cm, chiều cao tương ứng là 15cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác, biết chiều cao tương ứng với đáy của hình tam giác bằng 2/3 độ dài đáy của hình bình hành đó.

  • A. 
   25cm 
  • B. 
   11,25cm 
  • C. 
   22,5cm 
  • D. 
   45cm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Diện tích hình bình hành là:

  36 x 15 = 540 (cm2)

  Vì hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình bình hành nên diện tích hình tam giác là 540cm2

  Chiều cao của hình tam giác là:

  36 : 3 x 2 = 24 (cm)

  Độ dài đáy của hình tam giác là:

  540 x 2 : 24 = 45 (cm)

  Đáp số: 45cm. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269968

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON