OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hình thang có tổng 2 đáy là 78dm, đáy lớn bằng đáy nhỏ, chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích hình thang đó?

  • A. 
   812dm2
  • B. 
   822dm2
  • C. 
   819dm2
  • D. 
   829dm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổng số phần bằng nhau là:

  7 + 6 = 13 (phần)

  Đáy lớn là:

  78 : 13 x 7 = 42 (dm)

  Chiều cao là:

  42 : 2 = 21 (dm)

  Diện tích hình thang là:

  78 x 21 : 2 = 819 (dm2)

  Đáp số: 819dm2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269823

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON