OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một khối kim loại dạng hình lập phương có cạnh 18dm. Mỗi mét khối kim loại nặng 45kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  • A. 
   262440 kg 
  • B. 
   874,8 kg 
  • C. 
   583,2 kg 
  • D. 
   262,44 kg 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đổi 18dm = 1,8m

  Thể tích của khối kim loại đó là:

  1,8 x 1,8 x 1,8 = 5,832 (m3)

  Khối kim loại đó nặng số ki-lô-gam là:

  45 x 5,832 = 262,44 (kg)

  Đáp số: 262,44kg.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269911

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON