ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Pháp dựa vào cớ gì để đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai? 

  • A. 
   Phong trào chống Pháp ở Bắc kì tiếp tục phát triển. 
  • B. 
   Triều đình Huế vi phạm điều ước 1874. 
  • C. 
   Triều đình giam giữ và giết hại một số giáo sĩ người Pháp ở Hà Nội. 
  • D. 
   Triều đình không cho Pháp buôn bán tại Hải Phòng, Hà Nội. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ những năm 70 của thế kỉ XIX, nước Pháp chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Yêu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công và lợi nhuận đặt ra ngày càng cấp thiết. Thực dân Pháp ráo riết xúc tiến xâm lược toàn bộ Việt Nam. Để dọn đường, quân Pháp lợi dụng các điều khoản của Hiệp ước 1874 để phái người đi điều tra trình hình mọi mặt ở Bắc Kì. Năm 1882, chúng lại vu cáo triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874 để lấy cớ kéo quân ra Bắc Kì.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276898

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON