ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các yếu nhân trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng gồm: 

  • A. 
   Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long. 
  • B. 
   Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính. 
  • C. 
   Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Đình Kiên. 
  • D. 
   Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khởi nghĩa Yên Bái là một cuộc khởi nghĩa do những binh lính người Việt trong quân đội Pháp đồn trú ở Yên Bái tiến hành, diễn ra vào đêm mùng 9 - 2 - 1930 với sự chỉ đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng với tinh thần "không thành công thì cũng thành nhân". Cuộc khởi nghĩa nổ ra nhanh chóng và sau 24 giờ thì thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp do tương quan lực lượng quá chênh lệch cũng như những hạn chế trong nội bộ tổ chức đảng. Chính quyền thực dân Pháp đã lập tức đàn áp những người tham gia khởi nghĩa. Các lãnh đạo chính của Quốc Dân Đảng bị bắt bớ, xét xử và hành quyết trong đó có những người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt như: Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính. Sau đó Pháp tiếp tục xử tử, bỏ tù khổ sai và lưu đầy biệt xứ nhiều đảng viên khác

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276903

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON