ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều gì chứng tỏ rằng: Từ tháng 9 - 1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 - 1931 dần dần đạt tới đỉnh cao? 

  • A. 
   Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để. 
  • B. 
   Đã thực hiện liên minh công - nông vững chắc. 
  • C. 
   Phong trào diễn ra trong khắp cả nước.
  • D. 
   Phong trào diễn ra trong khắp cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các cuộc đấu tranh của công nhân các nhà máy xi măng Hải Phòng, dệt Nam Định, đồn điền cao su Phú Riềng, nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm, cưa Bến Thủy đã trở thành những phát báo hiệu mở đầu cho một cao trào cách mạng mới ở nước ta. Từ tháng 5 đến tháng 8 - 1930, phong trào cách mạng nhanh chóng lan rộng trên phạm vi cả nước. Sang tháng 9, phong trào lên đến đỉnh cao. Ngày 1 - 9- 1930, 20 ngàn nông dân Thanh Chương biểu tình đòi bỏ thuế , giảm thuế, thả tù chính trị , nhân dân các xã tự đứng ra đảm nhận và điều hành mọi công việc trong xã. Sau đó, nông dân các xã Anh Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Nghi Lộc, Kì Anh, Cẩm Xuyên nổi dậy. Những cuộc xung đột đổ máu giữa những người biểu tình với cảnh sát, binh lính Pháp đã nổ ra. Thực dân Pháp đa đàn áp và khủng bố dã man phong trào nhưng không ngăn được làn song đấu tranh, nhân dân đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh - đưa phong trào lên đến đỉnh cao.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276909

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON