ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao vào cuối năm 1946, Đảng phát động Toàn quốc kháng chiến? 

  • A. 
   Do sự hiểu lầm giữa ta và Pháp. 
  • B. 
   Do dã tâm của Pháp muốn xâm lược nước ta một lần nữa. 
  • C. 
   Do ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để kháng chiến. 
  • D. 
   Do Đảng nhận định cần phải có chiến thắng về quân sự mới kết thúc chiến tranh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sở dĩ Đảng ta phải phát động toàn quốc kháng chiến vào cuối năm 1946 vì, "chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa". Sau những nỗ lực nhân nhượng của ta để giữ gìn hòa bình và có thời gian chuẩn bị lực lượng, thực dân Pháp vẫn không từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa vì vậy Đảng đã phát động toàn quốc kháng chiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276914

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF