ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng miền Nam? 

  • A. 
   Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. 
  • B. 
   Là điều kiện để Bộ chính trị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975 và 1976. 
  • C. 
   Đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược. 
  • D. 
   Đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 nổi bật ở nghệ thuật phát triển tiến công. Nắm thời cơ có địch rút chạy, ta đã kịp thời và kiên quyết truy kích tiêu diệt chúng, đưa địch đến thất bại chưa từng có, nó đã làm rung chuyển chiến lược của địch, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ vào bước ngoặt quyết định. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng miền Nam, đánh dấu sự chuyển sang giai đoạn tiến công chiến lược của cách mạng miền Nam, đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân miền Nam vào bước ngoặt quyết định.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276923

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON