OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu ta khi mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là gì? 

  • A. 
   Phong trào phản đối chiến tranh xâm lược ở thế giới đang lên cao. 
  • B. 
   Tình hình kinh tế chính trị, xã hội Mĩ gặp nhiều khó khăn. 
  • C. 
   So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô. 
  • D. 
   Tinh thần chiến đấu của lính Mĩ giảm sút. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo SGK Lịch sử lớp 12 trang 176: Bước vào mùa xuân năm 1968, xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta hai mùa khô, đồng thời lợi dụng mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử tổng thống (1968), ta chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, trọng tâm là các đô thị, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Nguyên nhân chủ yếu ta khi mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là so sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta hai mùa khô.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276918

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON