ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành động nào Mĩ đã tạo ra sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa Tây Âu và Đông Âu? 

  • A. 
   Lôi kéo Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO.  
  • B. 
   Đưa ra học thuyết Truman. 
  • C. 
   Thành lập khối NATO. 
  • D. 
   Đề ra kế hoạch Macsan. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đông Âu và Tây Âu chịu ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ theo hai xu hướng là chủ nghĩa xã hội và tư bản chủ nghĩa. Trong hoàn cảnh đó, Mĩ đề ra kế hoạch Macsan, theo đó viện trợ kinh tế cho các nước Tây Âu nhằm phục hưng kinh tế Tây Âu. Tuy nhiên, các nước Tây Âu muốn nhận được viện trợ cần phải tuân theo những điều kiện do Mĩ đề ra. Như vậy, với việc đề ra kế hoạch Macsan Mĩ đã tạo ra sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa Tây Âu và Đông Âu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276896

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON