OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ là giai cấp nào? 

  • A. 
   Giai cấp vô sản       
  • B. 
   Liên minh công nhân và nông dân 
  • C. 
   Liên minh giai cấp vô sản và tư sản    
  • D. 
   Giai cấp tư sản dân tộc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại bùng lên mạnh mẽ. Đảng Quốc đại là đảng tiến bộ do giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo. Như vậy, phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276890

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON