ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với kế hoạch Rơve (1949) thì kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) được xem là

  • A. 
   một bước tiến trong cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương. 
  • B. 
   sự thỏa hiệp của Pháp và Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương. 
  • C. 
   sự bế tắc của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.
  • D. 
   một bước lùi trong cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kế hoạch Rơve được thực hiện trong hoàn cảnh TDP bị thất bại trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, khi chúng chủ động tiến công ta. Với âm mưu tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, lập hành lang Đông – Tây: Hải Phòng – Hoà Bình – Sơn La, bao vây chiến khu Việt Bắc của ta. Mục tiêu của Pháp là sẽ tiến công nên Việt Bắc lần thứ 2 để giành thắng lợi quyết định về quân sự kết thúc chiến tranh.

  Kế hoạch Đơlátđơtátxinhi thực hiên trong hoàn cảnh TDP bị thất bại trong chiến dịch biên giới thu đông năm 1950, khi ta chủ đông tấn công Pháp, sau thất bại ở chiến dịch biên giới TDP bị rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn không còn quyền chủ đông trên chiến trường chính Bắc Bộ bị xa lầy ở chiến tranh Đông Dương và ngày càng phụ thuộc vào Mĩ. Kế hoạch Đơlátđơtátxinhi chủ yếu xây dưng quang vùng trung du, đồng bằng xa với căn cứ của ta do sau biên giới vùng giải phóng ta đã mở rộng.

  Như vậy có thể khẳng định so với kế hoạch Rơve, kế hoạch Đơlátđơtátxinhi lùi trong quá trình tiến hành chiến tranh ở Đông Dương, Một kế hoạch xây dưng trên thế yếu thế bị động.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276915

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON