ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội nào của Đảng đã góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi? 

  • A. 
   Đại hội Đảng lần thứ I.      
  • B. 
   Đại hội Đảng lần thứ II. 
  • C. 
   Đại hội Đảng lần thứ IV.           
  • D. 
   Đại hội Đảng lần thứ III. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đại hội đại biểu lần thứ II đã đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là "Đại hội kháng chiến thắng lợi".

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276913

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF